Luxury
(BMW 7)
 
Minimali kelionės kaina:
Diena - 15.00 EUR (su PVM);
Naktis, sekmadienis - 20.00 EUR (su PVM).

Įsėdimo kaina:
Diena - 3.00 EUR (su PVM);
Naktis, sekmadienis - 5.00 EUR (su PVM).

1km kaina:
Diena - 1.50 EUR (su PVM);
Naktis, sekmadienis - 1.80 EUR (su PVM).

1min. kelionės kaina:
Diena - 0.50 EUR (su PVM);
Naktis, sekmadienis - 0.75 EUR (su PVM).

*Naktis: 22.00 - 8.00

Papildomos paslaugos:

Vaikiška kėdutė - 5.00 EUR (su PVM);

Vardinis keleivio pasitikimas oro uostuose - 15.00 EUR (su PVM);

Kelionės atšaukimo mokestis - 15.00 EUR (su PVM).

* Automobiliui atvykus, pradedamas skaičiuoti laukimo mokestis pagal šiuos tarifus: iki 15 min - 0.50 сt/min., virš 15 min. – 1.00 EUR/min. Jei keleivio laukimas, paėmimas įmanomas tik mokamoje stovėjimo aikštelėje, stovėjimo išlaidos pridedamos prie bendros kelionės kainos. Jei kelionės metu yra važiuojama mokamais keliais, mokestis už mokamus kelius pridedamas prie bendros kelionės kainos.

** Asmeninis vairuotojas vienašališkai turi teisę atsisakyti suteikti užsakytą paslaugą, jei keleivis agresyvus, elgiasi neadekvačiai, yra apsvaigęs ir kitais čia nenurodytais atvejais dėl kurių gali atsirasti grėsmė vairuotojui arba gali būti padaryta materialinė žala automobiliui. 

*** Jei dėl kliento kaltės buvo padaryta materialinė žala automobiliui, tai klientas įsipareigoja atlyginti padarytus nuostolius. 

„eDriver4u“ – komfortas, saugumas, profesionalumas, dėmesys kiekvienam keleiviui.

 .