„eDriver4u“  LUXURY paslaugos kelionės kaina yra nustatoma kelionės pradžioje. Užsakymo metu nurodžius tikslų paėmimo adresą ir kelionės tikslo tikslų adresą, sistema apskaičiuos tikslią kelionės kainą prieš užsakant kelionę. Jei užsakymo metu bus nurodytas tik paėmimo adresas arba kelionės metu bus pakeistas kelionės tikslo adresas, tada sistema perskaičiuos kelionės kainą pagal patvirtintus tarifus.Luxury
(BMW 7)
 
Minimali kelionės kaina - 15.00 EUR (su PVM);

1km kaina -  1.30 EUR (su PVM);

1 min. kelionės kaina - 0.40 EUR (su PVM);

Vaikiška kėdutė - 5.00 EUR (su PVM);

Vardinis keleivio pasitikimas oro uostuose - 10.00 EUR (su PVM).

* Vidutinė kelionės kaina Vilniaus mieste ~ 17.50 EUR (su PVM).

* Nemokamas laukimo laikas - 5 minutės. Kiekviena sekanti laukimo minutė apmokestinama pagal šiuos tarifus: iki 15 min - 0.40 сt/min., virš 15 min. – 1.00 EUR/min. Jei keleivio laukimas, paėmimas įmanomas tik mokamoje stovėjimo aikštelėje, stovėjimo išlaidos pridedamos prie bendros kelionės kainos. Jei kelionės metu yra važiuojama mokamais keliais, mokestis už mokamus kelius pridedamas prie bendros kelionės kainos.

** Asmeninis vairuotojas vienašališkai turi teisę atsisakyti suteikti užsakytą paslaugą, jei keleivis agresyvus, elgiasi neadekvačiai, yra apsvaigęs ir kitais čia nenurodytais atvejais dėl kurių gali atsirasti grėsmė vairuotojui arba gali būti padaryta materialinė žala automobiliui. 

*** Jei dėl kliento kaltės buvo padaryta materialinė žala automobiliui, tai klientas įsipareigoja atlyginti padarytus nuostolius. 

„eDriver4u“ – komfortas, saugumas, profesionalumas, dėmesys kiekvienam keleiviui.

 .